× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZPZOZ w Otwocku

Pracownia diagnostyki obrazowej :USG - Szpital Powiatowy w Otwocku

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • USG

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

22-778-26-00
Batorego 44
05-400 Otwock

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1